Toimihenkilöt

Toiminnanjohtaja 
Mari Ceder
0400-418761
ampu@4h.fi
Hallinto, talous, laskutus, henkilöstö, IP-toiminta, hankkeet
Jäsenasiat, 4H-yrittäjyys, työelämäkasvatus, järjestötuotteet

Toiminnanohjaaja
Laura Helviö 
050-369 0127
laura.helvio@4h.fi
Kerho- ja leiritoiminta, iltapäivätoiminta, työelämäkasvatus, kerho-ohjaajien tuki


Toiminnanohjaaja, oppisopimusopiskelija

Tea Ihamäki-Kaija                                                                                                                                     

  050-5581 494                                                                                                                tea.ihamaki_kaija@4h.fi                                                                                                                               

 ip-toiminta, kerho- ja leiritoiminta, pienten nuokkuILTAPÄIVÄTOIMINTA

Tönnö
050-367 8688

Luhtikylä
050-366 6880

Myllylä
050-368 8005