Hankkeet

Tutustu Ampun 4H -yhdistyksen hankkeisiin ja tempauksiin. Hanketoiminta on merkittävää yhdistyksen kokonaistoiminnan kannalta. Se mahdollistaa uusien toimintatapojen luomisen ja kehittämisen sekä lisää yhdistyksen toimintamahdollisuuksia edistää toimintatavoitteitaan.

Alla voit tutustua tällä hetkellä käynnissä oleviin hankkeisiimme. Vasemmasta reunasta pääset tutkimaan niitä tarkemmin sekä tarkastelemaan jo päättyneitä hankkeitamme!

Tieni työhön tarjoaa alle 30-vuotiaille suunnattuja työelämään valmistavia ja ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Hanke luo nuorille uusia työpaikkoja Orimattilassa, Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Nuorten tietä työhön viitoitetaan paikallisten toimijoiden yhteistyöllä sekä uusia työllistymisen tapoja luoden ja hyödyntäen. Nuoria innostetaan uudenlaisten työtapojen pariin mm. luontopajoissa, maa- ja metsätiloilla, oman yrityksen siivittämänä ja uudenlaisiin työhaasteisiin tarttumalla. Hanke avaa nuorille ja työnantajille uudenlaisia reittejä paikalliseen työllistymiseen ja ensimmäisen työkokemuksen saantiin omalla kylällä.Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).
Ruokapakki -hanke on maaseudun elinvoimaisuuden lisäämiseksi suunniteltu kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten maataloustietämystä ja -arvostusta, terveellisiä ja luonnonmukaisia elintapoja unohtamatta. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja toimijoiden välille, jossa ruokaketjun kaikki osapuolet toimivat yhteistyössä lasten ja nuorten terveellisten elintapojen hyväksi.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Nastolan 4H yhdistyksen kanssa. Hanke toteutetaan Leader-ryhmien ( ETPÄHÄ ry ja SILMU ry) välisenä hankkeena.

Hankkeen toimintoina on tulossa kerhoja, klubeja, leirejä, nuorten työllistämistä, koululaisten teemapäiviä... Pysykää kuulolla, lisätietoa tulossa tuotapikaa!
Nuorten Tapahtumaklubi -hanke kehittää nuorten kansalaisaktiivisuutta lisääviä toimintoja, nuorten omien tapahtumaprojektien avulla.
Tapahtumaklubit on suunnattu 10-20 vuotiaille nuorille. Toiminta on maksutonta ja avointa kaikille. Klubilaiset suunnittelevat ja toteuttavat omien toiveidensa mukaisen tapahtuman tai muiden nähtäville tulevan teoksen. Aikuinen ohjaaja on tukijan ja mahdollistajan roolissa. Hankkeen toiminnot kannustavat maaseutumaisten kuntien nuoria aktiivisuuteen ja innostavat järjestämään toimintaa itse.

Hankkeen rahoittaa Aluehallintovirasto.