Yrittäjyys itämään

Hanke on päättynyt. 

Nuorten yrittäjyyteen liittyvä 2v kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan alueella. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat hankealueen 10 - 29 -vuotiaat nuoret. Hanke on kaksivuotinen mutta vuosi 2020 on tuonut haasteita hankkeen etenemiselle, joten pääpaino tulee olemaan vuosi 2021. 

Hankkeen tavoitteena on nuorten yrittelijäisyyden ja yrittäjyysvalmiuksien lisääminen maaseutumaisella alueella. Hankkeen toiminnot lisäävät nuorten kiinnostusta ja ymmärrystä yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä kohtaan. Hankkeen toiminnot palvelevat nuoruusiän ensi vuosista lähtien, jotta yhä useampi nuori saisi kokemuksia työelämästä maaseudun tarjoamista vähäisistä työpaikoista huolimatta.

Hanke tarjoaa tuetusti ja turvallisesti nuorelle harjoitteluyrittäjyyttä. Harjoitteluyrittäjyys tarjoaa ensikosketusta työelämään, mahdollisuuden tienata omaa rahaa ja moninaisia taitoja elämässä pärjäämiseksi yrittelijään asenteen lisääntyessä. Hanke tarjoaa tasokasta koulutusta, vertaistoimintaa sekä yksilöohjausta yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille. Lisäksi hanke kokoaa nuoria koko toiminta-alueelta yhteisten tapahtumaprojektien pariin lisäten alueen elinvoimaisuutta ja nuorille tarjottuja tapahtumia ja palveluja.

Parhaimmillaan harjoitteluyrittäjyys voi sytyttää kipinän oikean yrittäjyyden pariin. Tässä polussa hanke myös auttaa nuorta. Harjoitteluyritykset ja siitä mahdollisesti kumpuavat oikeat yritykset monipuolistavat maaseudun elinkeinoja ja palveluita. Samalla kokemus toimii ennaltaehkäisevässä roolissa ja edistää nuorten tulevaisuuden työllistymistä, yrittäjänä tai ilman.

Tavoitetta edistetään mm seuraavilla toimenpiteillä:

Yrittäjyyteen innostaminen
Kampanjointi nuorisotiloilla ja tapahtumissa
Nuorten järjestämissä tapahtumissa
Yritystaitojen lisääminen
Nuorten yrityskurssien järjestäminen (ideointi, harjoitteluyritysten perustaminen, talous, markkinointi)
Alueellinen nuorten yrittäjyysleiri
Yrittäjyysklubi 4H-yrittäjäksi ryhtyneille ja toimintaa pyörittäville
Henkilökohtainen kontakti, tuki ja seuranta
Nuorten yrittäjyysmahdollisuuksien lisääminen
Selvittää ja kehittää nuorten yrittäjien toimintamahdollisuuksia alueella
Kampanjointi nuorten yritystoiminnasta
Yrityskumppanit tukemaan ja tutoriksi nuorille

Hankkeen rahoittaa Silmu Ry