Luonnon kutsu

Luonnon Kutsu -hankkeella pyritään luomaan kestäviä ja pysyviä luontoympäristöä hyödyntäviä toimintamuotoja edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Hankkeessa hyödynnetään luontoa moninaisena oppimisympäristönä osallistaen lapsia ja nuoria toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen rahoittaa Päijänne-Leader.

 

Lähtökohtana on ulkoilmaelämä. Päätavoitteena on luonnosta ja ulkoilusta nauttiminen sekä ulkoilevan ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. Tavoitteena on innostaa lapsia, nuoria ja perheitä luonnossa liikkumiseen ja ulkoiluun sekä edistää vetovoimaista, pitovoimaista ja lumovoimaista Päijät-Hämettä.

 

Lähiluonto ja paikalliset luontokohteet ovat toiminnalle tärkeitä oppimisympäristöjä, joissa tavoitteena on luoda kokemuksia kiireettömästä ulkoilmaelämästä. Ulkona luonnossa vietetyn ajan seurauksena syventyy oma luontosuhde ja parhaassa tapauksessa syttyy kipinä jatkaa liikunnallisia luontoharrastuksia läpi elämän.

 

Hankkeen tuloksina ja vaikutuksina lasten ja nuorten hyvinvointi kohentuu ulkoilmaelämän ja positiivisten luontokokemusten vaikutuksista. 

Hankkeessa tavoitellaan lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja hyvinvoinnin edistämistä, mutta myös perheet ovat kohderyhmänä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat myös kunnat, paikalliset yritykset, yhteisöt, yksityishenkilöt ja muut toimijat, jotka hyötyvät siitä, että lasten ja nuorten hyvinvointi paranee ja myös hankkeen myötä tulevaisuudessa paikallisten nuorten työllistäminen luonnontuotealalle edistyy ja syrjäytyminen vähenee.

Hanke toteutetaan Orimattilan kunnassa vuoden 2024 aikana selvitystyönä ja pilotointina, joka luo kestävän pohjan hankkeen kehittämiselle jatkohankkeena. Hanke toimii kartoituksena sille, millaisia luontoa hyödyntäviä toiminamalleja voidaan kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Selvitystyö ja pilotointi antavat jatkokehittämiselle perusteellisesti selvitetyn pohjan pitkäjänteisen toiminnan kehittämiseksi