Päättyneet hankkeet

Kylätaulu -hanke

Sivukylien nuorten kyläkulttuuria esiintuova pienoisprojekti, jossa nuoret kuvaavat omaa kyläänsä taiteen kautta.

Uudenmaan kulttuurirahasto on myöntänyt Ampun 4H-yhdistykselle projektiavustuksen nuorten kylätaulu hankkeelle.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten omaa kiinnittyneisyyttä ja tietoisuutta omasta kotikylästä ja kuvata tätä taiteen keinoin. Projektin aikana nuoret pääsevät tuottamaan oman kylätaulun, banderollin tai graffitin kuvaamaan omaa kylää. Kylän keskeiselle paikalle sijoitettava työ tulee näyttämään niin muille kyläläisille kuin ohikulkijoille millaisena paikalliset nuoret oman kylänsä näkevät.

Kylätaulu -hanke tuo nuorille mahdollisuuden ilmaista itseään taiteen keinoin ja tuoda omaa kulttuuria esille. Hanke kokoaa paikalliset nuoret yhteen mukavan harrastuksen äärelle.

Kylätauluprojektit toteutettiin vuonna 2016.

Tähtäimessä työelämä hankkeen tavoitteena on lisätä Ampun 4H -yhdistyksen toiminta-alueen lasten ja nuorten työelämävalmiuksia.

Hankkeen toimintoina toteutetaan työelämäaiheisia kursseja, kehitetään työpalvelutoimintaa, vieraillaan kouluilla ja nuokuilla, tuetaan nuorten poluilla työelämään ja annetaan lapsille työelämävalmiuksia jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien.

Jatkorahoituksen turvin hankeen kolmas toimintakausi on pyörähtänyt käyntiin. Totuttuun ja toimivaksi todettuun tapaan kouluvierailut jatkuvat vanhalla kaavalla ja kenties uudella höystettynä. Yhteistyö kuntien nuorisotoimien kanssa tulee jatkumaan teemanuokkuina. Uusia työpalvelu nuoria koulutetaan ja tuetaan nuorten yrittäjyyttä.Lisätietoja jo toteutuneesta toiminnasta löydät alla olevasta väliraportista.Hankkeen rahoittaa Hämeen ELY-keskus
Ruokakoulu Orimattilassa 2.-5.6.2014
Mukana mediassa hanke toteutettiin vuosina 2014-2015.
Hankkeen kerhoihin ja koulupäiviin osallistui huikeat 900 lasta!

Kehitimme hankkeessa lasten mediaosaamista paikallisesta näkökulmasta Ampun 4H -yhdistyksen alueella. Lasten oman kasvuympäristön median tutkiminen tekemällä oppimisen kanssa muodostivat hankkeen punaisen langan.

Hankkeessa kehitettiin matalankynnyksen mediakasvatusmenetelmiä alakouluikäisille ohjattavaan toimintaan. Menetelmistä koottiin opas kaikkien hyödynnettäväksi.

Hankkeen rahoitti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

KIITOS HANKKEESSA MUKANA OLLEILLE!
Kansainvälisyyttä kylälle -hanke on Silmy ry:n myöntämä Leader -rahoitteinen hanke Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta.
Hanketta toteutetaan ajalla syksy 2013-2014.

Kansainvälisyyttä kylälle -hankkeen sisältö pähkinän kuoressa:

Kainsainvälisyysteemaista kerho- ja leiritoimintaa alakouluikäisille:
tutustutaan eri kulttuureihin ja kehitetään omaa suvaitsevaisuutta leikkien, askartelujen ja toiminnan kautta

Kansainvälisyysteemaisia kursseja (lapset, nuoret, aikuiset): opitaan muista kulttuureista ja rikastutetaan omaa osaamista mm. tanssien, kädentaitojen ja ruoanlaiton avulla

Kansainvälisyys tapahtumia Artjärven (Orimattila), Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan alueella

Heppa –hanke on Leader tuella toteutettava koulutushanke vuosille 2010-2013. Hankkeessa edistetään lasten ja nuorten eläintuntemusta ja eläintenhoitoon liittyviä taitoja.

Hankkeessa lapset oppivat itse tekemällä ja kokemalla. Hankkeen avulla lisätään myös nuorten työelämävalmiuksia.

Hankkeen aikana järjestetyt toiminnot:
Eläinaiheisia kerhoja lapsille (ks. Eläinaiheiset lehdet vasemmassa laidassa)
Eläinaiheisia leirejä lapsille
Eläinaiheisia kursseja lapsille
Työelämäkoulutuksia nuorille
Työpalvelutoiminnan kehittäminen
Ampun 4H -yhdistys on kouluyhteistyönä kevään 2013 aikan istuttanut puuntaimia.
Istutukseen osallistuivat kevään aikana Vuorenmäen koulun oppilaat Artjärveltä ja Lapinjärven kirkonkylän koulun oppilaat. Istutuksen tuloksena kasvamaan saatiin noin tuhat tainta!

Istutusprojektin mahdollisti 4H:n organisoima Panasonic -puunistutuskampanja.

Kiitokset ahkerille istuttajille ja kouluille yhteistyöstä!