Kolme askelta työelämään toimintamalli

Seuraavat nuorten työelämäkurssit keväällä 2022

Kolme askelta työelämään – 4H yrittäjyyskasvatuksen toimintamalli


1. Ryhmätoiminta – arjen taitoja

4H-harrastekerhot ovat ryhmätoiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yritteliään ihmisen perusvalmiuksia. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tarjoavat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen, oppimiseen ja harrastamiseen. TOP-tehtäväsivusto on kerhonohjaajille ja ammattikasvattajille suunnattu, myös lapsille avoin tehtäväpankki. Sen aihepiirit ovat keskeisiä kaikissa Kolme askelta työelämään -mallin vaiheissa. TOP on viesti tekemällä oppimisen toimintamenetelmästämme. Kirjaimet tulevat sanoista Tekemällä Oppii Parhaiten.


2. 4H-akatemia – työelämätaitoja

4H-akatemia on monipuolinen tekemisen ja oppimisen ympäristö 13 – 28-vuotiaille. Se on osaamisen näkyväksi tekemistä, opintopisteitä ja osaamismerkkejä. Akatemia on hyödyllisiä työelämätaitoja, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, omia projekteja ja tekoja oman elinpiirin, luonnon, ympäristön ja muiden ihmisten hyväksi, vapaaehtoisuutta ja vaikuttamista.


3. Työpaikka ja 4H-yritys – ensimmäisiä työkokemuksia

4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Yhdistykset valmentavat nuoria työtehtäviin ja työllistävät nuoria vastuullisesti. Nuori voi työllistyä 4H-yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen.