Tieni työhön

Tieni Työhön - hanke on päättynyt

Tieni työhön hanke on tarjonnut alle 30-vuotiaille työelämään valmistavia ja työelämään ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Nuorten tietä työelämään on viitoitettu monipuolisen kurssitarjonnan, oppilaitosyhteistyön ja työelämävalmennusten keinoin paikallisten toimijoiden yhteistyönä.

Hanke on auttanut nuoria saamaan työtä omalta kylältä ja kannustanut nuoria omaan aktiivisuuteen työelämään pääsemiseksi. Nuorten omaa aktiivisuutta on korostettu yrittäjyyskasvatuksen merkeissä ja usea nuori onkin hankkeen myötä päätynyt työllistämään itse itsensä esimerkiksi kesän ajaksi. Hankkeen aikana myös toiminta-alueen kunnat lähtivät mukaan tukemaan näitä yrittelijäitä nuoria kesäyritystuen muodossa.

Työnhakuvalmennus oli iso osa hankkeen toimintaa, niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksena. Toiminta aikana järjestettiin kymmeniä nuorten työeläkursseja niin nuorten vapaa-ajalla, kuin oppilaitosyhteistyönä. Kehitettiin välityömarkkinoita auttamalla nuoria löytämään työkokeilu- tai palkkatukipaikkoja ja otettiin Ampun 4H-yhdistyksen toiminaan työkokeilijoita mukaan.

Työ nuorten työllistämisen parissa ei suinkaan lopu hankkeen päättymisen myötä. Hankkeen myötä Ampun 4H-yhdistyksellä on hankkeen myötä yhä monipuolisempia taitoja edistää nuorten työllistymistä paikallisesti. Hankkeen aikana luotiin monia hyviä toimintamalleja ja yhteistyökuvioita, jotka jäävät elämään yhdistyksen toimintoihin.

Keväällä 2019 yhdistyksellä on jälleen tarjolla suuri määrä nuorten työelämäkursseja ja kesällä moni nuori työllistyy yhdistyksen monipuolisiin työtehtäviin tai työllistää itse itsensä 4H-yrittäjänä yhdistyksen henkilöstön tukemana!

Tieni työhön tarjoaa alle 30-vuotiaille suunnattuja työelämään valmistavia ja ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Hanke luo nuorille uusia työpaikkoja Orimattilassa, Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Nuorten tietä työhön viitoitetaan paikallisten toimijoiden yhteistyöllä sekä uusia työllistymisen tapoja luoden ja hyödyntäen. Nuoria innostetaan uudenlaisten työtapojen pariin mm. luontopajoissa, maa- ja metsätiloilla, oman yrityksen siivittämänä ja uudenlaisiin työhaasteisiin tarttumalla. Hanke avaa nuorille ja työnantajille uudenlaisia reittejä paikalliseen työllistymiseen ja ensimmäisen työkokemuksen saantiin omalla kylällä.

 

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

Tieni työhön hankkeen kautta on toteutettu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana toimintaa sekä ensisijaiselle kohderyhmälle (16-30- vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret) että ennaltaehkäisevästä nkökulmasta yläkouluikäisille ja toisenasteen opiskelijoille.

 

Monipuolisen koulutustarjonnan lisäksi hankkeen työntekijä on osallistunut mm. erilaisiin tapahtumiin, joita on järjestetty kohderyhmälle. Työttömille nuorille on myös tarjoutunut mahdollisuus testata oikeaa työhaastattelutilannetta haastatteludemossa, ja saada sen jälkeen tilanteen sujuvuudesta palautetta ja eväitä jatkoa ajatellen! Yläkouluilla ja lukioilla on välitetty nuorille tietoa työelämästä ja sinne siirtymisestä erilaisten teemallisten oppituntien merkeissä.