Tieni Työhön

Tieni Työhön - hanke on päättynyt

Tieni työhön hanke on tarjonnut alle 30-vuotiaille työelämään valmistavia ja työelämään ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Nuorten tietä työelämään on viitoitettu monipuolisen kurssitarjonnan, oppilaitosyhteistyön ja työelämävalmennusten keinoin paikallisten toimijoiden yhteistyönä.

Hanke on auttanut nuoria saamaan työtä omalta kylältä ja kannustanut nuoria omaan aktiivisuuteen työelämään pääsemiseksi. Nuorten omaa aktiivisuutta on korostettu yrittäjyyskasvatuksen merkeissä ja usea nuori onkin hankkeen myötä päätynyt työllistämään itse itsensä esimerkiksi kesän ajaksi. Hankkeen aikana myös toiminta-alueen kunnat lähtivät mukaan tukemaan näitä yrittelijäitä nuoria kesäyritystuen muodossa.

Työnhakuvalmennus oli iso osa hankkeen toimintaa, niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksena. Toiminta aikana järjestettiin kymmeniä nuorten työeläkursseja niin nuorten vapaa-ajalla, kuin oppilaitosyhteistyönä. Kehitettiin välityömarkkinoita auttamalla nuoria löytämään työkokeilu- tai palkkatukipaikkoja ja otettiin Ampun 4H-yhdistyksen toiminaan työkokeilijoita mukaan.

Työ nuorten työllistämisen parissa ei suinkaan lopu hankkeen päättymisen myötä. Hankkeen myötä Ampun 4H-yhdistyksellä on hankkeen myötä yhä monipuolisempia taitoja edistää nuorten työllistymistä paikallisesti. Hankkeen aikana luotiin monia hyviä toimintamalleja ja yhteistyökuvioita, jotka jäävät elämään yhdistyksen toimintoihin.

Keväällä 2019 yhdistyksellä on jälleen tarjolla suuri määrä nuorten työelämäkursseja ja kesällä moni nuori työllistyy yhdistyksen monipuolisiin työtehtäviin tai työllistää itse itsensä 4H-yrittäjänä yhdistyksen henkilöstön tukemana!