Mukana Mediassa

Mukana mediassa hanke toteutettiin vuosina 2014-2015.
Hankkeen kerhoihin ja koulupäiviin osallistui huikeat 900 lasta!

Kehitimme hankkeessa lasten mediaosaamista paikallisesta näkökulmasta Ampun 4H -yhdistyksen alueella. Lasten oman kasvuympäristön median tutkiminen tekemällä oppimisen kanssa muodostivat hankkeen punaisen langan.

Hankkeessa kehitettiin matalankynnyksen mediakasvatusmenetelmiä alakouluikäisille ohjattavaan toimintaan. Menetelmistä koottiin opas kaikkien hyödynnettäväksi.

Hankkeen rahoitti Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

KIITOS HANKKEESSA MUKANA OLLEILLE!