Kettumäen eläin- ja luontokerho

Kerhokausi päättyy toukokuussa

Huoltajan puhelinnumeron saa liittää kerhon whatsapp ryhmään (tiedotus kerhoa koskien esim muutostilanteissa)
Kuvauslupa
Ilmoitan huollettavani: