Hankerahoitus myönnetty Vaikuttavasti ekona hankkeelle, rekrytointi käynnissä

22.9.2020


Etsimme nuoria innostavaa moniosaajaa pian käynnistyvään hankkeeseemme!

 

Aluehallintovirasto on myöntänyt rahoituksen Ampun 4H -yhdistyksen nuorisohankkeelle Vaikuttavasti ekona. Hanke kokonaisuus on suunniteltu vuosille 2021-2023, nyt myönnetty rahoitus on osoitettu vuodelle 2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle valtionavustusta 48 000,00 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti ensi vuodelle on noin 53 000 €. Hankerahoituksen avustusohjelmana on Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen:
https://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio

Vaikuttavasti ekona -hanke tukee nuorten kasvua ja osallisuutta ekologisuuden ja kansainvälisyyden teemojen avulla. Kurssit, työpajat ja tapahtumatoiminta lisäävät nuorten harrastus- ja työllistymismahdollisuuksia paikallisesti. Nuorten työelämä- ja yrittäjyystaidot edistyvät ekologoisuusteeman toiminnoissa.

Hanke edistää nuorten paikallisen vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksia aktivoiden nuoria tarkastelemaan kotikuntansa ja lähiympäristönsä ekologisia valintoja ja ideoimaan uusia ratkaisuja. Teemoihin haetaan myös kansainvälisiä vivahteita edistäen nuorten kohtaamismahdollisuuksia omalta kotisohvalta käsin ja nuorten ehdoilla edistettävillä projekteilla.

Hankkeen toiminta-alueena on Pukkila, Myrskylä, Lapinjärvi ja Orimattila.

Hankkeen työntekijän rekrytointi on nyt avattu ja se päättyy 11.10.2020. Hanke käynnistyy todenteolla noin vuodenvaihteen tienoilla kun työntekijä aloittaa työnsä.
Projektipäällikön hakuilmoitus ja hakeminen: https://ampu.4h.fi/yhdistys-ja-yhteystiedot/avoimet-tyopaikat/projektipaallikko/

 

Hakuilmoitus ja -lomake tästä