Kansainvälinen Junior Event Lapissa!

24.8.2018
Heinäkuussa järjestettyyn kansainväliseen seminaariin valittiin mukaan kaksi suomalaista 4H nuorta. Julia Orimattilasta oli toinen heistä! Alla Julian oma kokemus viikosta.

Junior Event Lapissa 2.-8.7.2018
Julia Karttunen

Osallistuin Guardians of Equality -seminaariin 2.-8.7. Inarissa. Sen aiheena oli tasa-arvo, lähinnä sukupuoleen liittyen. Projektin tarkoituksena oli kiinnittää huomiota epäkohtiin sukupuolien välisessä kohtelussa ja keksiä uusia ideoita, miten tilannetta voitaisiin muuttaa.

Porukkamme seminaarissa oli monikulttuurinen: ihmisiä oli Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sloveniasta ja Turkista. Viikkoon sisältyi paljon monenlaista toimintaa, tutustumisen ja ryhmäytymisen lisäksi lähdimme jopa kahdentoista kilometrin vaellukselle. Saimme myös mahdollisuuden osallistua ns. luennoille kyseisestä asiasta, ja pääsimme itsekin simulaatioiden ja erilaisten tehtävien myötä kokemaan erilaista elämää eri ihmisten näkökulmista. Lisäksi pystyimme tutustumaan ulkomaalaisiin ihmisiin ja kulttuureihin, ja viikon loppuun mennessä tuntuikin kuin koko porukka olisi aina ollut ystäviä.

Viikko todellakin avasi meidän kaikkien silmät: maailmaan täytyy tulla muutoksia, jotta biologisten sukupuolten ja muiden identiteettien kohtelu olisi mahdollisimman tasavertaista. Monikulttuurisen ryhmämme ansiosta saimme monia näkökulmia ja ideoita sukupuolitasa-arvoon liittyen, ja kaikille todellakin riitti mietittävää. Ei kuitenkaan riitä, että vain meidän ryhmämme miettii näitä asioita: haluamme levittää sanaa sukupuolitasa-arvosta ja projekti tuleekin jatkumaan vielä seminaarin jälkeenkin esimerkiksi instagram-tilin (@guardiansofequality, sitä saa käydä seuraamassa) ja blogin muodossa.