Tieni työhön

Tieni työhön tarjoaa alle 30-vuotiaille suunnattuja työelämään valmistavia ja ohjaavia toimia maaseutumaisissa kunnissa. Hanke luo nuorille uusia työpaikkoja Orimattilassa, Pukkilassa, Myrskylässä ja Lapinjärvellä. Nuorten tietä työhön viitoitetaan paikallisten toimijoiden yhteistyöllä sekä uusia työllistymisen tapoja luoden ja hyödyntäen. Nuoria innostetaan uudenlaisten työtapojen pariin mm. luontopajoissa, maa- ja metsätiloilla, oman yrityksen siivittämänä ja uudenlaisiin työhaasteisiin tarttumalla. Hanke avaa nuorille ja työnantajille uudenlaisia reittejä paikalliseen työllistymiseen ja ensimmäisen työkokemuksen saantiin omalla kylällä.

 

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

 

Tieni työhön hankkeen kautta on toteutettu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana toimintaa sekä ensisijaiselle kohderyhmälle (16-30- vuotiaat työttömät tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret) että ennaltaehkäisevästä nkökulmasta yläkouluikäisille ja toisenasteen opiskelijoille.

 

Monipuolisen koulutustarjonnan lisäksi hankkeen työntekijä on osallistunut mm. erilaisiin tapahtumiin, joita on järjestetty kohderyhmälle. Työttömille nuorille on myös tarjoutunut mahdollisuus testata oikeaa työhaastattelutilannetta haastatteludemossa, ja saada sen jälkeen tilanteen sujuvuudesta palautetta ja eväitä jatkoa ajatellen! Yläkouluilla ja lukioilla on välitetty nuorille tietoa työelämästä ja sinne siirtymisestä erilaisten teemallisten oppituntien merkeissä.